CONTACT DETAILSBharatiya Sanskriti Darshan Trust's
AYURVED MAHAVIDYALAYA
Vishwashanti Dham, Kesnand Road, Wagholi, Pune - 412207
Ph. No.: + 91-20-67346152
Fax: +91-20-7051400
E-mail: bsdtam@gmail.com
Web: www.ayurvedcollegewagholi.com